Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  

Chương trình là hoạt động thường niên của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh Nhãn hiệu Việt - Sản phẩm Việt - Dịch vụ Việt có chất lượng cao, uy tín, thân thiện với môi trường hàng đầu Việt Nam.

 

Hoạt động Bình chọn và quảng bá Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam 2017 hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường quảng bá, xây dựng hình ảnh nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu Top 50 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam 2017. Danh hiệu này đã khẳng định uy tín cũng như vị thế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong suốt 60 năm hoạt động.

Ông Hoàng Lê Bách, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhận chứng nhận.

Cùng với chứng nhận Top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng nằm trong Top 20 sản phẩm vàng, dịch vụ vàng Việt Nam 2017 

 Thời gian tới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục tích cực thực hiện chủ trương phong phú, đa dạng hoá sản phẩm; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo uy tín vững chãi trong lòng người tiêu dùng.

Tác giả: NXBGDVN