Đặt một câu hỏi

Quản Lí Hiệu Quả Lớp Học (Sách cũ)

Mục tiêu của một nền giáo dục tiên tiến là tạo ra được nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng đóng góp cho sự phát triển của khoa học – công nghệ quốc gia, thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững. Để làm được điều đó, trường học phải là nơi mang đến ch
Quản lí hiệu quả lớp học


Số ký tự đã nhập: