Đánh giá:  / 1
Dở / Hay  

pcgthochiminh[nhasachgiaoduc.vn] Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời Người đã hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người là di sản quý báu của dân tộc Việt Nam và của toàn nhân loại. Phong cách giao tiếp của Người là một phần sinh động, minh chứng cho giá trị nhân cách lãnh tụ Hồ Chí Minh. 

Phong cách giao tiếp của Hồ Chí Minh là một di sản đặc biệt. Đặc biệt không phải vì khác với các vị lãnh tụ trên thế giới, mà vì nó là kết quả của sự thẩm thấu và tiếp biến tinh hoa văn hóa Việt Nam cùng với sự chắt lọc tinh hoa của các nền văn hóa trên thế giới, là sự bộc lộ của tâm hồn bao dung, trong sáng, của bậc vĩ nhân.

Cuốn sách nhỏ này bước đầu tìm hiểu về phong cách giao tiếp Hồ Chí Minh, sưu tầm những mẫu chuyện cụ thể, sinh động trong giao tiếp của người với các đối tượng khác nhau, trong những tình huống khác nhau, để giúp bạn đọc có thêm được hiểu biết về phong cách giao tiếp của một con người huyền thoại, mà rất đỗi gần gũi với đời thường: Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Những vấn đề chung về phong cách giao tiếp; tìm hiểu phong cách giao tiếp Hồ Chí Minh.

Phần II: Những câu chuyện minh họa phong cách giao tiếp Hồ Chí Minh với các đối tượng và tình huống khác nhau: giao tiếp với thiếu nhi; với thanh niên; với bộ đội và công an; với nông dân; với công nhân; với cán bộ; với trí thức; kiều bào ở nước ngoài; với đồng bào dân tộc thiểu số; với người nước ngoài...

Phong cách Hồ Chí Minh là "con đẻ" của tư tưởng, của nhân cách Hồ Chí Minh là sản phẩm và là biểu hiện của một nhân cách lớn giản dị, thân thiện, gần gũi, đúng mực mà vô cùng linh hoạt là những nét tinh hoa trong phong cách giao tiếp của Hồ Chí Minh. Dù ở bất cứ cương vị nào, trình độ nào, hoàn cảnh nào, thế hệ nào, thời đại nào, những nét tinh hoa ấy vẫn là những giá trị để mọi người phấn đấu, noi theo.

Phong cách giao tiếp Hồ Chí Minh là một đề tài lớn, khó có thể khái quát trong một vài chuyên đề. Cần có những đầu tư lớn để tìm hiểu vấn đề này nhằm hiểu sâu sắc hơn nữa về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta. Thực chất, đây không phải là chuyên khảo về phong cách giao tiếp Hồ Chí Minh, mà chỉ là những cảm nhận chưa thể đầy đủ về phong cách giao tiếp đầy tính nhân văn sâu sắc của Người với tất cả tình cảm yêu quý, kính trọng và khâm phục nhất.

Mua sách online tại:

Phong cách giao tiếp Hồ Chí Minh 

CÔNG TY TNHH SÁCH VÀ TBGD ONLYGOL.
244 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 0909.682.582 (Mr. Duy)
Website: 
www.onlygol.com * www.nhasachgiaoduc.vn 
Email: 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.