Đặt một câu hỏi

Công Nghệ Tế Bào Gốc

Tế bào gốc (Stem cell) đang được cộng đồng xã hội và các nhà khoa học quan tâm đặc biệt. Với niềm hi vọng to lớn, đông đảo công chúng đang dõi theo những kết quả mà các nhà khoa học trong và ngoài nước đã đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng tế bà
CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC


Số ký tự đã nhập: