Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  
KIM BẤM - KẸP GiẤY
STT Tên hàng ĐVT Giá có VAT Xuất xứ Ghi chú
1 Kim bấm số 10 Plus Hộp          4,000
2 Kim bấm số 10 SDI Hộp          4,000
3 Kim bấm số 3 SDI Hộp          6,000
4 Kim bấm KW23/8 Hộp        15,000
5 Kim bấm KW23/10 Hộp        16,000
6 Kim bấm KW23/13 Hộp        18,000
7 Kim bấm KW23/15 Hộp        22,000
8 Kim bấm KW23/17 Hộp        24,000
9 Kim bấm KW23/20 Hộp        25,000
10 Kim bấm KW23/23 Hộp        30,000
11 Kẹp Accor nhựa Aggless Hộp        18,000 hàng thường
12 Kẹp Accor nhựa Suremark Hộp        24,000 hàng tốt
13 Kẹp Accor sắt SDI Hộp        29,000
14 Kẹp giấy tam giác C62 Hộp          4,000 Nhật Bản Kẹp giấy cao cấp đủ 100 cái/hộp. BIBECO không bán kẹp thiếu.
15 Kẹp giấy tròn Plus Hộp          5,000 Nhật Bản
16 Kẹp giấy nhựa nhiều màu Hộp          4,000 VN
KẸP BƯỚM
1 Kẹp bướm 15mm SLECHO Hộp          5,000 VN Kẹp bướm Siêu Long - Việt Nam phổ biến trong việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách. Sử dụng tiết kiệm 50%
2 Kẹp bướm 19mm SLECHO Hộp          5,000 VN
3 Kẹp bướm 25mm SLECHO Hộp          8,000 VN
4 Kẹp bướm 32mm SLECHO Hộp          9,000 VN
5 Kẹp bướm 41mm SLECHO Hộp        15,000 VN
6 Kẹp bướm 51mm SLECHO Hộp        21,000 VN
BẤM KIM - BẤM LỖ - GỠ GHIM
1 Bấm kim số 10 KwTrio Cái        19,000
2 Bấm kim số 10 Plus Cái        35,000 Nhật Bản
3 Bấm kim số 10 SDI Cái        36,000
4 Bấm kim số 3 KwTrio Cái        58,000
5 Bấm kim KW 50LA - 200 tờ Cái      296,000
6 Bấm kim KW 50SA - 100 tờ Cái      212,000
7 Bấm 2 lỗ Gstar 970 20 tờ Cái        46,000
8 Bấm 2 lỗ KwTrio 9060 - 10 tờ Cái        34,000
9 Bấm 2 lỗ KwTrio 912 - 16 tờ Cái        63,000
10 Bấm 2 lỗ KwTrio 978 - 30 tờ Cái      115,000
11 Bấm 3 lỗ KwTrio 999 - 10 tờ Cái      194,000
12 Bấm 3 lỗ KwTrio 963 - 30 tờ Cái      460,000
13 Cây ghim giấy Cây        18,000
14 Kìm gỡ ghim Eagle Cái        42,000
15 Tháo ghim KwTrio Cái          9,000