Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  
BĂNG KEO - KEO KHÔ - HỒ DÁN
STT Tên hàng ĐVT Giá có VAT Xuất xứ Ghi chú
1 Băng keo văn phòng 1.8 cm Cuộn 3,000
2 Băng keo trong 5 cm Cuộn 14,000 Độ dính 0.45u, 80Yard đủ
3 Băng keo trong 5 cm dầy đặc biệt Cuộn 16,000
4 Băng keo đục 5 cm Cuộn 14,000
5 Băng keo 2 mặt 1.2F Cuộn 3,000
6 Băng keo 2 mặt 2.4F Cuộn 5,000
7 Băng keo 2 mặt 4.8F Cuộn 11,000
8 Băng keo giấy 1.2F Cuộn 4,000
9 Băng keo giấy 2.4F Cuộn 7,000
10 Băng keo giấy 4.8F Cuộn 15,000
11 Băng keo simili 3.6F Cuộn 12,000
12 Băng keo simili 4.8F Cuộn 14,000
13 Băng keo xốp 1.2F Cuộn 8,000
14 Băng keo xốp 2.4F Cuộn 15,000
15 Băng keo xốp 3.6F Cuộn 19,000
16 Băng keo cách điện Cuộn 6,000
17 Keo lưới WinQ 30 ml Lọ 4,000
18 Keo khô Hàn Quốc Lọ 7,000
CẮT KEO - DAO - KÉO - THƯỚC - BÀN CẮT GIẤY
1 Cắt băng keo văn phòng Cái 18,000
2 Cắt keo lớn cầm tay Cái 21,000
3 Dao rọc giấy SDI nhỏ (loại thường) Cái 12,000
4 Dao rọc giấy SDI nhỏ (loại tốt) Cái 36,000 Đài Loan
5 Dao rọc giấy SDI lớn (loại thường) Cái 21,000
6 Dao rọc giấy SDI lớn (loại tốt) Cái 54,000 Đài Loan
7 Lưỡi dao SDI nhỏ (loại thường) Vỉ 11,000
8 Lưỡi dao SDI nhỏ (loại tốt) Vỉ 24,000 Đài Loan
9 Lưỡi dao SDI lớn (loại thường) Vỉ 17,000
10 Lưỡi dao SDI lớn (loại tốt) Vỉ 39,000 Đài Loan
11 Kéo nhỏ Cái 15,000
12 Kéo trung Cái 19,000
13 Kéo lớn Cái 23,000
14 Thước thẳng 20 cm Cái 4,000
15 Thước thẳng 30 cm Cái 5,000
16 Thước thẳng 50 cm cứng Cái 13,000
17 Thước thẳng 50 cm dẻo Cái 17,000
18 Bàn cắt giấy A5 Cái 224,000
19 Bàn cắt giấy A4 Cái 260,000
20 Bàn cắt giấy A3 Cái 296,000
THƯỚC KỸ THUẬT
1 Thước Inox 50 cm thường Cái 34,000
2 Thước Inox 50 cm tốt Cái 91,000
3 Thước Inox 60 cm thường Cái 39,000
4 Thước Inox 60 cm tốt Cái 106,000
5 Thước Inox 100 cm thường Cái 63,000
6 Thước Inox 100 cm tốt Cái 175,000
7 Thước kẹp ly 15 cm Cái 179,000
8 Thước kẹp ly 20 cm Cái 264,000
9 Thước kẹp ly 30 cm Cái 460,000
10 Thước đo độ Cái 103,000
11 Thước mét 3 m thép thường Cái 24,000
12 Thước mét 3 m thép tốt Cái 58,000
13 Thước mét 5 m thép thường Cái 42,000
14 Thước mét 5 m thép tốt Cái 110,000
15 Thước mét 7,5 m thép thường Cái 67,000
16 Thước mét 7,5 m thép tốt Cái 212,000
17 Thước dây vải 10m Cái 63,000
18 Thước dây vải 20m Cái 75,000
19 Thước dây vải 30m Cái 87,000