Đánh giá:  / 3
Dở / Hay  
STT Tên Định lượng Số trang Đơn giá SL Đặt
Tập thương hiệu BIBECO * Giấy INDO -
Bìa Ivory 300 GSM in 4/0 + cán màng PE bóng
1 Tập 96 trang ruột 4 ô kẻ ngang 60 96      4,500
2 Tập 96 trang ruột 4 ô kẻ ngang 70 96      5,500
3 Tập học sinh - Mickey rèm cửa (96 trang, 4 ô ly, 80grs) - Bibeco (Mẫu 3) 80 96      6,400
4 Tập học sinh - Mickey trái tim (96 trang,4 ô ly, 80grs)-Bibeco (Mẫu 4) 80 96      6,400
5 Tập học sinh - Naturo (96 trang, 4 ô kẻ ngang, 80grs) - Bibeco (Mẫu 11) 80 96      6,400
6 Tập học sinh - Conan (96 trang, 4 ô kẻ ngang, 80grs) - Bibeco (Mẫu 13) 80 96      6,400
7 Tập học sinh - Basket ball (96 trang, 4 ô ly, 100grs) - Bibeco (Mẫu 1) 100 96      7,400 Ko lem
8 Tập học sinh - Volley ball (96 trang, 4 ô ly, 100grs) - Bibeco (Mẫu 2) 100 96      7,400 Ko lem
9 Tập học sinh - Thỏ xe đạp (96 trang, 5 ô ly, 120grs) - Bibeco (Mẫu 5) 120 96      8,700 Ko lem
10 Tập học sinh - Thỏ kéo xe (96 trang, 5 ô ly, 120grs) - Bibeco (Mẫu 6) 120 96      8,700 Ko lem
Tập của DNTN Hòa Bình
1 Tập ABC 96 Trang 4 ôly , ĐL 80 80 96      7,500
2 Tập ABC 96 Trang 5 ôly , ĐL 80 80 96      7,500
3 Tập ABC 96 Trang 4 ôly , ĐL 80 80 200    14,000
4 Tập ABC 96 Trang 5 ôly , ĐL 80 80 200    14,000
Tập của Công ty TNHH MTV SX-TM Tân Vĩnh Tiến
1 Tập 12 con giáp 96 trang Ôly ( VTT ), ĐL 58 KN 58 96      4,900
2 Tập Angry Birds 96 trang Kẻ ngang - VTT, ĐL 60 60 96      5,500
3 Tập giáo án 1756 (HPĐ) ĐL 60
(***Giá đặc biệt***)
60 200    13,000
4 Tập học sinh 96 trang 4 ô KN ĐL:70 (NXB ) 70 96      6,200
5 Tập ABC 96 trang 4 ôly vuông TVT, ĐL 80 80 96      6,500
6 Tập Sấm chớp 96 trang 4 Ô, ĐL 100 100 96      7,000
7 Tập Babylove 96 trang 5 ôly - VT, ĐL 100 (***Giá đặc biệt***) 100 96      6,500 Ko lem