Đánh giá:  / 1
Dở / Hay  
STT MÃ SỐ TÊN SÁCH TÁC GIẢ GIÁ TIỀN
(đồng)
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
     I. TỦ SÁCH GIÁO DỤC LỐI SỐNG
1 T6G01 Những kĩ năng mềm thiết yếu dành cho học sinh THCS-Lớp 6 Phan Kiên (CB) 23,000 GV, HS
2 T7G01 Những kĩ năng mềm thiết yếu dành cho học sinh THCS-Lớp 7 Phan Kiên (CB) 23,000 GV, HS
3 T8G01 Những kĩ năng mềm thiết yếu dành cho học sinh THCS-Lớp 8 Phan Kiên (CB) 23,000 GV, HS
4 T9G01 Những kĩ năng mềm thiết yếu dành cho học sinh THCS-Lớp 9 Phan Kiên (CB) 23,000 GV, HS
5 8Z114k Cái chết - Giải thích cho con Emmanuelle Huisman, Perrin 15,000 GV, HS
6 8Z115k Ly hôn - Giải thích cho con Patricia Lucas, Stephane Leroy 17,000 GV, HS
7 8Z116k Nhân đạo - Giải thích cho con Jacky Mamou 15,000 GV, HS
8 8Z117k Toán học - Giải thích cho con Denis Guedj 23,000 GV, HS
9 8Z118k Biến đổi khí hậu - Giải thích cho con Jean, Marc Jeancovici 17,000 GV, HS
10 8Z120k Darwin - Giải thích cho con Pascal Picq 22,000 GV, HS
11 8Z121k Đạo lý - Giải thích cho mọi người Roger, Pol Droit 17,000 GV, HS
12 8Z122k Trọng nam khinh nữ - Giải thích cho em Clementine Autain 17,000 GV, HS
13 8Z123k Tình yêu - Giải thích cho con Nicole Bachran, Dminique Simonnet 17,000 GV, HS
14 8Z124k Văn hóa - Giải thích cho con Clementine Autain 26,000 GV, HS
15 8Z125k Tinh thần hiệp sỹ - Giải thích cho cháu Alain Demurger 21,000 GV, HS
16 8Z127K Triết học - Giải thích cho con Roger, Pol Droit 20,000 GV, HS
17 8Z129K Vũ trụ - Giải thích cho cháu Hubert Reeves 26,000 GV, HS
18 8Z130k Nguồn gốc loài người - Giải thích cho cháu Pascal Picq 29,000 GV, HS
19 8I627S Truyện đọc giáo dục lối sống - Từ sân nhà đến sân trường Phạm Đình Ân 28,000 GV, HS
20 8I628S Truyện đọc giáo dục lối sống - Viện bảo tàng kì thú Phạm Đình Ân 28,000 GV, HS
21 8I629S Truyện đọc giáo dục lối sống - Không ai đi một mình Phạm Đình Ân 28,000 GV, HS
22 8I830S Truyện đọc giáo dục lối sống - Soi gương mỗi ngày Phạm Đình Ân 28,000 GV, HS
23 8I630S Truyện đọc giáo dục lối sống - Thế giới vô cùng Phạm Đình Ân 28,000 GV, HS
24 T1G01s Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học,   lớp 1 (Tài liệu dành cho GV) Hoàng Hòa Bình 55,000 GV
25 T2G01s Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học,   lớp 2 (Tài liệu dành cho GV) Hoàng Hòa Bình 58,000 GV
26 T3G01s Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học,   lớp 3 (Tài liệu dành cho GV) Hoàng Hòa Bình 48,000 GV
27 T4G01s Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học,   lớp 4 (Tài liệu dành cho GV) Hoàng Hòa Bình 48,000 GV
28 T5G01s Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học,   lớp 5 (Tài liệu dành cho GV) Hoàng Hòa Bình 48,000 GV
29 C2G01s Giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn ở trường THCS (Tài liệu dành cho GV) Lê Minh Châu 58,000 GV
30 C2G02s Giáo dục kĩ năng sống trong Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS (Tài liệu dành cho GV) Bùi Ngọc Diệp 52,000 GV
31 C2G03s Giáo dục kĩ năng sống trong môn Giáo dục công dân ở trường THCS (Tài liệu dành cho GV) Đặng Thúy Anh 64,000 GV
32 C3G01s Giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ văn ở trường THPT (Tài liệu dành cho GV) Lê Minh Châu 57,000 GV
33 C3G02s Giáo dục kĩ năng sống trong môn Giáo dục công dân ở trường THPT (Tài liệu dành cho GV) Đặng Thúy Anh 53,000 GV
34 C3G04s Giáo dục kĩ năng sống trong Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT (Tài liệu dành cho GV) Bùi Ngọc Diệp 44,000 GV
35 8I042w4 Tủ truyện tranh giáo dục kĩ năng sống cho trẻ - Tình bạn cao quý Minh Hiếu,
Mỹ Hằng, Minh Hải
12,000 HS
36 8I043w4 Tủ truyện tranh giáo dục kĩ năng sống cho trẻ - Món quà vô giá Minh Hiếu,
Mỹ Hằng, Minh Hải
12,000 HS
37 8I013L5 Hướng dẫn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong các cơ sở giáo dục đào tạo Trần Kim Khánh
(Chủ biên)
55,000 GV, HS
38 0H840W5 Chuyện Tô Tô và các bạn - Tập 1: Hai tiếng cảm ơn Hùng Lân, Quang Toàn 12,000 HS
39 0H841W5 Chuyện Tô Tô và các bạn - Tập 2: Giúp mẹ làm việc nhà Hùng Lân, Quang Toàn 12,000 HS
40 0H842W5 Chuyện Tô Tô và các bạn - Tập 3: Cái vỏ chuối Hùng Lân, Quang Toàn 12,000 HS
41 0H843W5 Chuyện Tô Tô và các bạn - Tập 4: Thức khuya hại lắm! Hùng Lân, Quang Toàn 12,000 HS
42 0H844W5 Chuyện Tô Tô và các bạn - Tập 5: Luôn nhớ chào cờ Hùng Lân, Quang Toàn 12,000 HS
43 0H845W5 Chuyện Tô Tô và các bạn - Tập 6: Hai chiếc bánh Hùng Lân, Quang Toàn 12,000