Đánh giá:  / 3
Dở / Hay  
STT MÃ SÁCH  TÊN SÁCH  GIÁ BIÀ  TÊN TÁC GIẢ 
CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐH-CĐ
1 CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TOÁN – THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG          25,000 NGUYỄN HẢI CHÂU - NGUYỄN THẾ THẠCH
2 CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN NGỮ VĂN – THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG          25,000 NGUYỄN THÀNH BÌNH - NGÔ VĂN TUÂN
3 CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH – THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG          25,000 ĐẶNG HIỆP GIANG, TRẦN THỊ THU HIỀN, VŨ THỊ LỢI, TRẦN THỊ MẠNH, TRẦN HỒNG VÂN (CB)
4 CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÍ – THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG          26,000 NGUYỄN HẢI CHÂU (CHỦ BIÊN) NGUYỄN VĂN PHÁN, VŨ TRỌNG ĐÃNG, NGUYỄN SINH QUÂN (CB)
5 CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HÓA HỌC – THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG          26,000 VŨ ANH TUẤN (CB)
6 CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN SINH HỌC – THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG          26,000 CHỦ BIÊN: NGÔ VĂN HƯNG, ĐỖ LỆ HẰNG, PHAN THANH PHƯƠNG
7 CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN ĐỊA LÍ – THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG          26,000 PHẠM THỊ SEN, PHÍ CÔNG VIỆT
8 CHUẨN BỊ KIẾN THỨC ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN LỊCH SỬ – THEO HƯỚNG GIẢM TẢI NỘI DUNG          26,000 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (CB)     
BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
1 BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KHỐI A          50,000 CỤC KHẢO THÍ
2 BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KHỐI B          45,000 CỤC KHẢO THÍ
3 BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KHỐI C          45,000 CỤC KHẢO THÍ
4 BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN THI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KHỐI D          45,000 CỤC KHẢO THÍ
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI TNPT
1 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI TNPT MÔN VĂN          22,000 VŨ NHO (CB) - NGUYỄN DUY KHA - TRẦN ĐĂNG NGHĨA - NGUYỄN PHƯỢNG 
2 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI TNPT MÔN TOÁN          22,000 VĂN NHƯ CƯƠNG - PHẠM ĐỨC QUANG - NGUYỄN THẾ THẠCH - HÀ ĐỨC VƯỢNG
3 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI TNPT MÔN TIẾNG ANH          22,000 NGUYỄN KIM HIỀN (CB) - ĐẶNG HIỆP GIANG - HOÀNG THỊ XUÂN HOA - VŨ THỊ LỢI
4 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI TNPT MÔN VẬT LÝ          22,000 NGUYỄN TRỌNG SỬU - VŨ ĐÌNH TUÝ
5 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI TNPT MÔN HÓA HỌC          22,000 VŨ ANH TUẤN (CB)
6 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI TNPT MÔN SINH HỌC          22,000 NGÔ VĂN HƯNG (CB) - PHAN THANH PHƯƠNG - NGUYỄN TẤT THẮNG
7 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI TNPT MÔN LỊCH SỬ          22,000 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (CB) - NGUYỄN QUỐC HÙNG - NGÔ THỊ HIỀN THÚY - NGUYỄN KIM TƯỜNG VY
8 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN THI TNPT MÔN   ĐỊA LÝ          22,000 PHẠM THỊ SEN (CB) - ĐỖ ANH DŨNG - LÊ MỸ PHONG
SÁCH TRƯỜNG CHUYÊN - BỒI DƯỠNG HS GIỎI
1 TXN51H1 Tài liệu chuyên tiếng Anh 10 34,000 HOÀNG THỊ XUÂN HOA (CB)
2 TYN31H1 Tài liệu chuyên tiếng Anh 11 30,000 HOÀNG THỊ XUÂN HOA (CB)
3 TZN37H1 Tài liệu chuyên tiếng Anh 12                                                                        45,000 HOÀNG THỊ XUÂN HOA (CB)
4 8N629M8 Bài tập trắc nghiệm & tự luận tiếng Anh dành cho HS THPT-T1 (chuyên)          17,500 VÕ ANH DŨNG (TCBS)
5 8N643M9 Bài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng anh dành cho HS THPT, T2 (chuyên)          15,500 VÕ ANH DŨNG (TCBS)
8 8I587S9 Chuyên đề Hóa học THPT - Đại cương về kim loại          29,500 NGUYỄN THỊ NGÀ (CB)
9 8I577S9 Chuyên đề Hóa học THPT - Các kim loại nhóm IA, IIA, Nhôm và một số kim loại nhóm B          31,000 NGUYỄN THỊ NGÀ (CB)
10 8I578S9 Chuyên đề Hóa học THPT - Hợp chất chứa Nitơ, Gluxit, hợp chất cao phân tử          24,000 NGUYỄN THỊ NGÀ (CB)
11 8I580S9 Chuyên đề Hóa học THPT - Hợp chất hữu cơ chứa oxi          33,500 NGUYỄN THỊ NGÀ (CB)
12 8I582S9 Chuyên đề Hóa học THPT - Một số khái niệm và lý thuyết Hóa học chủ đạo trong chương trình phổ thông          31,500 NGUYỄN THỊ NGÀ (CB)
13 TXT62m2 Giải toán Đại số 10 (chuyên)          37,000 ĐÀO TAM
14 TXT64m1 Giải toán Lượng giác 10 (chuyên)          25,000 VŨ ANH DŨNG
15 TXH40w1 Giải toán Hoá học 10 (lớp chuyên và HS giỏi)          33,000 NGÔ NGỌC AN
16 TYT72m2 Giải toán Đại số và Lượng giác 11 (chuyên)          33,000 PHAN HUY KHẢI
17 TYT73m2 Giải toán Hình học 11 (chuyên)          35,000 VÕ ANH DŨNG (TCBS)
18 TZT37m1 Giải Toán 12: Khảo sát hàm số (chuyên)                                                                       37,000 TRẦN ĐỨC HUYÊN
19 TZT39m1 Giải toán 12: Hàm số mũ Logarit và số phức (chuyên)          26,500 TRẦN ĐỨC HUYÊN
20 TZT40m1 Giải Toán 12: Khối đa diện và khối tròn xoay (chuyên) 21,500 TRẦN ĐỨC HUYÊN
21 TZT41m1 Giải Toán 12: Phương pháp tọa độ trong không gian (chuyên) 25,000 TRẦN ĐỨC HUYÊN
22 TZT38m1 Giải Toán 12: Tích phân, nguyên hàm (chuyên)          25,000 TRẦN ĐỨC HUYÊN
23 TYH67h2 Tài liệu chuyên Hóa học 11-12 - T2: Hóa học vô cơ          44,000 NGUYỄN DUY AÍ
24 C3S13h1 Tài liệu chuyên Sinh học THPT - Bài tập di truyền và tiến hóa          28,000 TRẦN NGỌC DANH (CB)
25 C3S10h1 Tài liệu chuyên Sinh học THPT - Bài tập Sinh học tế bào          27,000 NGUYỄN NHƯ HIỀN
26 C3S09h1 Tài liệu chuyên Sinh học THPT - Bài tập Sinh lí học động vật          33,000 NGUYỄN QUANG VINH (CB)
27 C3S12h1 Tài liệu chuyên Sinh học THPT - Bài tập sinh lí học thực vật          26,000 VŨ VĂN VỤ (CB)
28 C3S08h1 Tài liệu chuyên Sinh học THPT - Bài tập Sinh thái học