Đánh giá:  / 9
Dở / Hay  
STT MÃ SÁCH TÊN SÁCH Đơn giá Tên tác giả
TỦ SÁCH NHỮNG BÀI VĂN MẪU
1 Những bài làm văn mẫu 2/1 25000 Trần Thị Thìn
2 Những bài làm văn mẫu 2/2 24000 Trần Thị Thìn
3 Những bài làm văn mẫu 3/1 24000 Trần Thị Thìn
4 Những bài làm văn mẫu 4/1 32000 Trần Thị Thìn
5 Những bài làm văn mẫu 4/2 26000 Trần Thị Thìn
6 Những bài làm văn mẫu 5/1 32000 Trần Thị Thìn
7 Những bài làm văn mẫu 5/2 30000 Trần Thị Thìn
TRUYỆN ĐỌC
1 Truyện đọc lớp 1 23000 Trần Mạnh Hưởng
2 Truyện đọc lớp 2 21000 Trần Mạnh Hưởng
3 Truyện đọc lớp 3 23000 Trần Mạnh Hưởng
4 Truyện đọc lớp 4 40000 Trần Mạnh Hưởng
5 Truyện đọc lớp 5 31000 Hoàng Hòa Bình
Bộ sách Giáo dục an toàn giao thông
1 Giáo dục an toàn giao thông lớp 1 10000 Trần Văn Thắng (CB)
2 Giáo dục an toàn giao thông lớp 2 10000 Trần Văn Thắng (CB)
3 Giáo dục an toàn giao thông lớp 3 10000 Trần Văn Thắng (CB)
4 Giáo dục an toàn giao thông lớp 4 10000 Trần Văn Thắng (CB)
5 Giáo dục an toàn giao thông lớp 5 10000 Trần Văn Thắng (CB)
Bộ sách Thực hành Kĩ năng sống
1 Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1 23000 Phan Quốc Việt
2 Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2 23000 Phan Quốc Việt
3 Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4 23000 Phan Quốc Việt
4 Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 5 23000 Phan Quốc Việt
Bộ sách Bài tập rèn luyện kỹ năng sống
1 Bài tập rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1 20000 Lưu Thu Thủy (CB)
2 Bài tập rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 2 20000 Lưu Thu Thủy (CB)
3 Bài tập rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 3 20000 Lưu Thu Thủy (CB)
4 Bài tập rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 4 20000 Lưu Thu Thủy (CB)
5 Bài tập rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 5 20000 Lưu Thu Thủy (CB)
Bộ sách Bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học
1 Bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 26000 Đặng Thị Lanh
2 Bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 26000 Lê Phương Nga
3 Bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 26000 Lê Phương Nga
4 Bồi dưỡng Tiếng Việt cho học sinh lớp 4 26000 Lê Phương Nga
BỘ TIẾNG VIỆT CƠ BẢN TIỂU HỌC
1 Tiếng Việt cơ bản Lớp 2 19200 NGUYỄN TRÍ (CB)
2 Tiếng Việt cơ bản Lớp 3 20200 NGUYỄN TRÍ (CB)
3 Tiếng Việt cơ bản Lớp 4 21600 NGUYỄN TRÍ (CB)
4 Tiếng Việt cơ bản Lớp 5 22600 NGUYỄN TRÍ (CB)
BỘ 35 ĐỀ ÔN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN TIẾNG VIỆT
1 35 Đề ôn luyện Tiếng Việt 1 29000 Lê Phương Nga
2 35 đề ôn luyện tiếng Việt 5 31000 Lê Phương Nga
BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT
1 25 đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng Việt 1, 2 19000 TRẦN MẠNH HƯỞNG
2 25 đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng Việt 3 25000 TRẦN MẠNH HƯỞNG
3 25 đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng Việt 4 25000 TRẦN MẠNH HƯỞNG
4 25 đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng Việt 5 23000 TRẦN MẠNH HƯỞNG
Bộ SÁCH EM LÀM BÀI TẬP TOÁN, TIẾNG VIỆT
1 Em làm bài tập Toán lớp 1, tập 1 22000 VŨ DƯƠNG THỤY (CB) …
2 Em làm bài tập Toán lớp 1, tập 2 22000 VŨ DƯƠNG THỤY (CB) …
3 Em làm bài tập Toán lớp 2, tập 1 22000 VŨ DƯƠNG THỤY (CB) …
4 Em làm bài tập Toán lớp 2, tập 2 22000 VŨ DƯƠNG THỤY (CB) …
5 Em làm bài tập Toán lớp 3, tập 1 22000 VŨ DƯƠNG THỤY (CB) …
6 Em làm bài tập Toán lớp 3, tập 2 22000 VŨ DƯƠNG THỤY (CB) …
7 Em làm bài tập Toán lớp 4, tập 1 22000 VŨ DƯƠNG THỤY (CB) …
8 Em làm bài tập Toán lớp 4, tập 2 22000 VŨ DƯƠNG THỤY (CB) …
9 Em làm bài tập Toán lớp 5, tập 1 22000 VŨ DƯƠNG THỤY (CB) …
10 Em làm bài tập Toán lớp 5, tập 2 22000 VŨ DƯƠNG THỤY (CB) …
11 Em làm bài tập Tiếng Việt lớp 1, tập 1 25000 H.HÒA BÌNH - NG.MINH THUYẾT
12 Em làm bài tập Tiếng Việt lớp 1, tập 2 25000 H.HÒA BÌNH - NG.MINH THUYẾT
13 Em làm bài tập Tiếng Việt lớp 2, tập 1 25000 H.HÒA BÌNH - NG.MINH THUYẾT
14 Em làm bài tập Tiếng Việt lớp 2, tập 2 25000 H.HÒA BÌNH - NG.MINH THUYẾT
15 Em làm bài tập Tiếng Việt lớp 3, tập 1 25000 H.HÒA BÌNH - NG.MINH THUYẾT
16 Em làm bài tập Tiếng Việt lớp 3, tập 2 25000 H.HÒA BÌNH - NG.MINH THUYẾT
17 Em làm bài tập Tiếng Việt lớp 4, tập 2 25000 H.HÒA BÌNH - NG.MINH THUYẾT
18 Em làm bài tập Tiếng Việt lớp 4, tập 1 25000 H.HÒA BÌNH - NG.MINH THUYẾT
19 Em làm bài tập Tiếng Việt lớp 5, tập 1 25000 H.HÒA BÌNH - NG.MINH THUYẾT
20 Em làm bài tập Tiếng Việt lớp 5, tập 2 25000 H.HÒA BÌNH - NG.MINH THUYẾT
BỘ SÁCH BÀI TẬP CUỐI TUẦN
1 Bài tập cuối tuần toán 1/1 25000 ĐỖ TRUNG HIỆU - TR. KIM CƯƠNG
2 Bài tập cuối tuần toán 1/2 22000 ĐỖ TRUNG HIỆU - TR. KIM CƯƠNG
3 Bài tập cuối tuần toán 2/1 22000 ĐỖ TRUNG HIỆU - ĐỖ TRUNG KIÊN
4 Bài tập cuối tuần toán 2/2 22000 ĐỖ TRUNG HIỆU - TR. KIM CƯƠNG
5 Bài tập cuối tuần toán 3/1 22000 ĐỖ TRUNG HIỆU - ĐỖ TRUNG KIÊN
6 Bài tập cuối tuần toán 3/2 22000 ĐỖ TRUNG HIỆU - TR. KIM CƯƠNG
7 Bài tập cuối tuần toán 4/1 25000 ĐỖ TRUNG HIỆU
8 Bài tập cuối tuần toán 4/2 25000 ĐỖ TRUNG HIỆU - TR. KIM CƯƠNG
9 Bài tập cuối tuần toán 5/1 25000 ĐỖ TRUNG HIỆU
10 Bài tập cuối tuần toán 5/2 22000 ĐỖ TRUNG HIỆU - TR. KIM CƯƠNG
11 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1, tập 1 15000 TRẦN MẠNH HƯỞNG …
12 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1, Tập 2 15000 TRẦN MẠNH HƯỞNG …
13 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 2, Tập 1 12000 TRẦN MẠNH HƯỞNG …
14 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 2, Tập 2 12000 TRẦN MẠNH HƯỞNG …
15 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 3, Tập 1 12000 TRẦN MẠNH HƯỞNG …
16 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 3, Tập 2 12000 TRẦN MẠNH HƯỞNG …
17 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 4, Tập 1 15000 TRẦN MẠNH HƯỞNG …
18 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 4, Tập 2 15000 TRẦN MẠNH HƯỞNG …
19 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5, Tập 1 15000 TRẦN MẠNH HƯỞNG …
20 Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5, Tập 2 15000 TRẦN MẠNH HƯỞNG …
Sách Luyện tập Tiếng Việt Tiểu học
1 Luyện từ và câu lớp 3 17500 Đặng Mạnh Thường
2 Luyện từ và câu 5 27500 Đặng Mạnh Thường
3 Luyện Tập làm văn lớp 2 17500 Đặng Mạnh Thường
4 Luyện Tập làm văn 3 17500 Đặng Mạnh Thường
5 Ôn luyện Tiếng Việt 1 theo chuẩn kiến thức và kỹ năng 27000 Đặng Thị Lanh
6 Ôn luyện Tiếng Việt 2 theo chuẩn kiến thức kĩ năng 27000 Đặng Thị Lanh
7 Ôn luyện Tiếng Việt 4   theo chuẩn kiến thức và kĩ năng 27000 Nguyễn Thị Ly Kha
8 Ôn luyện Tiếng Việt 5 theo chuẩn kiến thức kĩ năng 27000 Lê Phương Nga
9 Ôn luyện kiến thức, phát triển kỹ năng tiếng việt 1 ( dùng cho học tập cuối tuần) 28000 Đặng Kim Nga
10 Ôn luyện kiến thức, phát triển kỹ năng tiếng việt 2( dùng cho học tập cuối tuần) 28000 Đặng Kim Nga
11 Ôn luyện kiến thức, phát triển kỹ năng tiếng việt 3( dùng cho học tập cuối tuần) 28000 Đặng Kim Nga
12 Ôn luyện kiến thức, phát triển kỹ năng tiếng việt 4( dùng cho học tập cuối tuần) 28000 Đặng Kim Nga
13 Ôn luyện kiến thức, phát triển kỹ năng tiếng việt 5( dùng cho học tập cuối tuần) 28000 Đặng Kim Nga
Sách Rèn kĩ năng Tiếng Việt Tiểu học
1 Rèn kĩ năng cảm thụ văn học qua các bài tập đọc Lớp 4 30000 Lê Hữu Tỉnh
2 Rèn kĩ năng Tập làm văn cho HS lớp 4 30000 Lê Anh Xuân
3 Rèn kĩ năng tập đọc cho HS lớp 5 28000 Nguyễn Trọng Hoàn
4 Rèn kỹ năng tập làm văn lớp 4 - T1 30000 Lê Ngọc Điệp (CB)
5 Rèn kỹ năng tập làm văn lớp 4 - T2 30000 Lê Ngọc Điệp (CB)
6 Rèn kỹ năng tập làm văn 5 - T2 30000 Lê Ngọc Điệp (CB)
7 Rèn kỹ năng tập làm văn 5 -T1 30000 Lê Ngọc Điệp (CB)
Sách Nâng cao Tiếng Việt Tiểu học
1 Tiếng Việt 3 nâng cao 34000 Lê Phương Nga
2 Tiếng Việt nâng cao 4 31000 Lê Phương Nga
3 Vở bài tập tiếng Việt 2 nâng cao - T1 22000 Ng.T.Ngân Hoa - Đỗ Việt Hùng
4 Vở bài tập tiếng Việt 2 nâng cao - T2 22000 Nguyễn Thị Ngân Hoa
5 Vở bài tập Tiếng Việt 3 nâng cao - T1 22000 Ng.T.Ngân Hoa - Đỗ Việt Hùng
6 Vở bài tập Tiếng Việt 3 nâng cao - T2 22000 Ng.T.Ngân Hoa - Đỗ Việt Hùng
7 Vở bài tập Tiếng Việt 4 nâng cao - T1 25000 Lê Phương Nga
8 Vở bài tập Tiếng Việt 4 nâng cao - T2 23500 Lê Phương Nga
9 Vở bài tập Tiếng Việt 5 nâng cao - T1 25500 Lê Phương Nga
10 Vở bài tập Tiếng Việt 5 nâng cao - Tập 2 25000 Lê Phương Nga
11 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5 25000 Trần Mạnh Hưởng
Sách Thực hành Tiếng Việt Tiểu học
1 Thực hành tiếng Việt và Toán 1 - T1 20000 Nguyễn Minh Thuyết-Đỗ Đình Hoan (CB)
2 Thực hành tiếng Việt và Toán 1 - T2 20000 Nguyễn Minh Thuyết-Đỗ Đình Hoan (CB)
3 Thực hành tiếng Việt và Toán 2 - T1 20000 Nguyễn Minh Thuyết-Đỗ Đình Hoan (CB)
4 Thực hành tiếng Việt và Toán 2 - T2 20000 Nguyễn Minh Thuyết-Đỗ Đình Hoan (CB)
5 Thực hành tiếng Việt và Toán 3 - T1 20000 Nguyễn Minh Thuyết-Đỗ Đình Hoan (CB)
6 Thực hành tiếng Việt và Toán 3 - T2 20000 Nguyễn Minh Thuyết-Đỗ Đình Hoan (CB)
7 Thực hành tiếng Việt và Toán 4 - T1 20000 Nguyễn Minh Thuyết-Đỗ Đình Hoan (CB)
8