Đánh giá:  / 5
Dở / Hay  
STT MÃ SÁCH TÊN SÁCH TÁC GIẢ GIÁ BÌA
1 8X357N7 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương -Tập 1 210,000
2 8X358N7 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương -Tập 2 260,000
3 8X354N7 10 Thế Kỉ Bàn Luận Về Văn Chương -Tập 3 267,000
4 8I722M1 100 bài toán vui và trắc nghiệm chỉ số cảm xúc EQ Nguyễn Mạnh Suý 15,500
5 8G944K0 99 tình huống sư phạm và những giải pháp ứng xử Ngô Trần Ái (CB), Nguyễn Xuân Đức, Trần Quốc Toàn 60,000
6 8I272H8 Âm nhạc thiếu nhi, tác gia tác phẩm 41,000
7 8V535T7 Anh Đức Về Tác Giả Tác Phẩm 110,000
8 8I030T7 Bác Hồ Với Sự Nghiệp Giáo Dục 220,000
9 8Z074z0 Bài tập và lời giải cơ học 128,000
10 8Z079z0 Bài tập và lời giải cơ học lượng tử 112,000
11 8Z075z0 Bài tập và lời giải điện từ học 98,800
12 8Z073z0 Bài tập và lời giải Vật Lý nguyên tử hạt nhân và các hạt cơ bản 112,800
13 7B001W9 Bảo hành chất lượng trong các mạng viễn thông số tốc độ cao, T1 Trần Quang Huy 125,000
14 8V644M7 Bùi Duy Tân - Tuyển Tập 210,000
15 KGDT176 Các VBPL hướng dẫn dành cho Hiệu trưởng về quản lý Tài chính,công khai tài chính trong Nhà Trường 245,000
16 8Z104z0 Cải Cách Giáo Dục ở Mỹ - Quyển 1 340,000
17 8Z105z0 Cải Cách Giáo Dục ở Mỹ - Quyển 2 330,000
18 8Z106z0 Cải Cách Giáo Dục ở Mỹ - Quyển 3 270,000
19 8Z107z0 Cải Cách Giáo Dục ở Mỹ - Quyển 4 250,000
20 8Z103z0 Cải Cách Giáo Dục ở Nhật Bản & Ôxtrâylia 390,000
21 8Z102z0 Cải Cách Giáo Dục ở Pháp & Đức 330,000
22 7L003T0 Cẩm nang công tác thanh thiếu niên dành cho cán bộ đoàn, hội, đội 110,000
23 7L005T0 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học 255,000
24 8V528T7 Cao Bá Quát - Về Tác Giả & Tác Phẩm 127,000
25 8V724K8 Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam - T1 295,000
26 8v725z1 Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam - Tập 2 240,000
27 8V339T7 Chế Lan Viên Về Tác Giả Tác Phẩm 152,000
28 8X386N9 Cổ luật Việt Nam - Quốc Triều hình luật 165,000
29 7K736H9 Cơ sở công nghệ sinh học - tập 3 100,000
30 7K737H9 Cơ sở công nghệ sinh học - tập 4 105,000
31 7K808Y9 Cơ sở đo lường học Trần Bảo (CB), Trần Quang Uy 29,500
32 7K635H9 Cơ sở khoa học trong bảo vệ môi trường - T2 112,000
33 7B614H9 Công nghệ micrô và nanô điện tử Đào Khắc An 170,000
34 7K715M9 công nghệ tế bào gốc 130,000
35 8B003M2 Công nghệ vật liệu sinh học Trần Lê Bảo Hà 212,000
36 7X365h0 Đại cương Lịch sử Việt Nam (toàn tập) Trương Hữu Quýnh 180,000
37 7X387n6 Đại Nam thực lục 4 188,000
38 7X388n6 Đại Nam thực lục 5 159,000
39 8V582M7 Đặng Thai Mai Về Tác Giả Tác Phẩm 108,000
40 8B001Z3 Danh ngôn Hồ Chí Minh Thế Kỷ 240,000
41 8V554M7 Đinh Gia Khánh tuyển tập - T2 (STKĐB) Đinh Thị Minh Hằng 166,700
42 8I922K0 Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học 200,000
43 8X389H0 Đông Dương xưa 128,000
44 7K720M9 Giải tích hàm 24,400
45 7K737M9 Gỉai tích vec- tơ 93,000
46 8G930H9 Gíao dục và phát triển nguồn nhân lực 150,000
47 8I003U0 Góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Vũ Bá Hòa (chủ biên), Đỗ Quốc Anh, Nguyễn Đình Mạnh, Huỳnh Công Minh, Bùi Tất Tươm 80,000
48 8V425T7 Hàn Mặc Tử Về tác Giả Tác Phẩm 155,000
49 KGDT174 Hệ thống các VB mới về Thanh tra-kiểm tra,thi đua-khen thưởng và kỷ luật trong ngành GDĐT 250,000
50 KGDT169 Hệ thống các VBHD chế độ,chính sách đãi ngộ đối với GV,cán bộ,công chức ngành GDĐT 280,000
51 8V335T7 Hồ Xuân Hương Về Tác Giả Tác Phẩm 151,000
52 7K738H1 Hoá học vô cơ - Tập I   (STK chất lượng cao) Hoàng Nhâm 580,000
53 8B001P2 Hoàng Châu Ký - Những công trình nghiên cứu đặc sắc về nghệ thuật tuồng 330,000
54 8V516m5 Hoàng Như Mai tuyển tập Trần Hữu Tá 120,000