Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  
TT Tên sách Tác giả Trang Kích
thước
Đối tượng SD Đơn Giá
PHẦN I - TÀI LIỆU NGHE NHÌN
Bộ tài liệu nghe nhìn Giúp trẻ phát triển Ngôn ngữ
1 CD005 Đĩa các hoạt động chơi và tạo hình với chữ cái
- Đĩa 1
Nguyễn Minh Thảo
Nguyễn Thanh Tâm
1 DVD GV & trẻ 50000
2 CD006 Đĩa các hoạt động chơi và tạo hình với chữ cái
- Đĩa 2
Nguyễn Thị Hiếu,
Nguyễn Thanh Tâm
1 DVD GV & trẻ 50000
3 CD014 Đĩa minh hoạ thơ theo chủ đề (Trẻ 5 - 6 tuổi)
- Đĩa 1 (Chủ đề trường MN ; Chủ đề Bản thân)
Nguyễn Bích Thảo,
Hoàng Thị Hương
1 DVD GV & trẻ 35000
4 CD015 Đĩa minh hoạ thơ theo chủ đề (Trẻ 5 - 6 tuổi)
- Đĩa 2 (Chủ đề Gia đình ; Chủ đề Nghề nghiệp)
Nguyễn Bích Thảo,
Hoàng Thị Hương
1 DVD GV & trẻ 35000
5 CD016 Đĩa minh hoạ thơ theo chủ đề (Trẻ 5 - 6 tuổi)
- Đĩa 3 (Chủ đề thế giới Thực vật ; Chủ đề thế giới Động vật)
Nguyễn Bích Thảo,
Hoàng Thị Hương
1 DVD GV & trẻ 35000
6 CD017 Đĩa minh hoạ thơ theo chủ đề (Trẻ 5 - 6 tuổi)
- Đĩa 4 (Chủ đề Giao thông ; Chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên)
Nguyễn Bích Thảo,
Hoàng Thị Hương
1 DVD GV & trẻ 35000
7 CD018 Đĩa minh hoạ thơ theo chủ đề (Trẻ 5 - 6 tuổi)
- Đĩa 5 (Chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác Hồ ; Chủ đề Bé làm quen với trường tiểu học)
Nguyễn Bích Thảo,
Hoàng Thị Hương
1 DVD GV & trẻ 35000
8 CD007 Đĩa hoạt cảnh rối dành cho trẻ nhà trẻ Hoàng Ngọc Hiển,
Phan Thị Thu Hằng
1 DVD GV & trẻ 35000
9 CD008 Đĩa hoạt cảnh rối dành cho trẻ 3 - 4 tuổi Hoàng Ngọc Hiển,
Phan Thị Thu Hằng
1 DVD GV & trẻ 35000
10 CD009 Đĩa hoạt cảnh rối dành cho trẻ 4 - 5 tuổi Nguyễn Thị Hiền,
Phan Thị Thu Hằng
1 DVD GV & trẻ 35000
11 CD010 Đĩa hoạt cảnh rối dành cho trẻ 5 - 6 tuổi Nguyễn Thị Hiền,
Phan Thị Thu Hằng
1 DVD GV & trẻ 35000
Bộ tài liệu nghe nhìn Giáo án điện tử Khám phá Môi trường xung quanh
12 CD026 Đĩa Giáo án điện tử khám phá MTXQ - Chủ đề Nước và HTTN (Dành cho giáo viên dạy lớp 5 - 6 tuổi) - Đĩa 1 Đoàn Thị Thuần,
Bùi Thuý Linh
1 DVD GV & trẻ 35000
13 CD022 Đĩa Giáo án điện tử khám phá MTXQ - Chủ đề Nước và HTTN (Dành cho giáo viên dạy lớp 4 - 5 tuổi) - Đĩa 1 Đoàn Thị Thuần,
Bùi Thuý Linh
1 DVD GV & trẻ 35000
14 CD025 Đĩa Giáo án điện tử khám phá MTXQ - Chủ đề
TG Động vật (Dành cho giáo viên dạy lớp 5 - 6 tuổi) - Đĩa 1
Đoàn Thị Thuần,
Bùi Thuý Linh
1 DVD GV & trẻ 35000
15 CD021 Đĩa Giáo án điện tử khám phá MTXQ - Chủ đề
TG Động vật (Dành cho giáo viên dạy lớp 4 - 5 tuổi) - Đĩa 1
Đoàn Thị Thuần,
Bùi Thuý Linh
1 DVD GV & trẻ 35000
16 CD024 Đĩa Giáo án điện tử khám phá MTXQ - Chủ đề Nghề nghiệp (Dành cho giáo viên dạy lớp 5 - 6 tuổi) - Đĩa 1 Đoàn Thị Thuần,
Bùi Thuý Linh
1 DVD GV & trẻ 35000
17 CD020 Đĩa Giáo án điện tử khám phá MTXQ - Chủ đề Nghề nghiệp (Dành cho giáo viên dạy lớp 4 - 5 tuổi) - Đĩa 1 Đoàn Thị Thuần,
Bùi Thuý Linh
1 DVD GV & trẻ 35000
18 CD023 Đĩa Giáo án điện tử khám phá MTXQ - Chủ đề
Quê hương - Đất nước - Bác Hồ (Dành cho giáo viên dạy lớp 5 - 6 tuổi) - Đĩa 1
Đoàn Thị Thuần,
Bùi Thuý Linh
1 DVD GV & trẻ 35000
19 CD019 Đĩa Giáo án điện tử khám phá MTXQ - Chủ đề
Quê hương - Đất nước - Bác Hồ (Dành cho giáo viên dạy lớp 4 - 5 tuổi) - Đĩa 1
Đoàn Thị Thuần,
Nguyễn Thanh Tâm
1 DVD GV & trẻ 35000
Bộ tài liệu nghe nhìn hỗ trợ lĩnh vực Âm nhạc
20 CD036 Đĩa tuyển chọn các bài hát dành cho trẻ 5 - 6 tuổi Hoàng Công Dụng,
Nguyễn Thuỳ Linh
1 DVD GV & trẻ 35000
21 CD035 Đĩa tuyển chọn các bài hát dành cho trẻ 4 - 5 tuổi Hoàng Công Dụng,
Nguyễn Thanh Tâm
1 DVD GV & trẻ 35000
22 CD034 Đĩa tuyển chọn các bài hát dành cho trẻ 3 - 4 tuổi Hoàng Công Dụng,
Nguyễn Thuỳ Linh
1 DVD GV & trẻ 35000
23 CD033 Đĩa tuyển chọn các bài hát dành cho trẻ nhà trẻ Hoàng Công Dụng,
Nguyễn Thuỳ Linh
1 DVD GV & trẻ 35000
24 CD037 Đĩa tuyển tập các bài hát dành cho trẻ mầm non Hoàng Công Dụng,
Nguyễn Thanh Tâm
1 DVD GV & trẻ 50000
25 CD032 Đĩa tuyển chọn nhạc không lời giai điệu các bài hát mầm non (Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi) Hoàng Công Dụng,
Nguyễn Thuỳ Linh
1 CD GV & trẻ 35000
26 CD031 Đĩa tuyển chọn nhạc không lời giai điệu các bài hát mầm non (Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi) Hoàng Công Dụng,
Nguyễn Thuỳ Linh
1 CD GV & trẻ 35000
27 CD030 Đĩa tuyển chọn nhạc không lời giai điệu các bài hát mầm non (Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi) Hoàng Công Dụng,
Nguyễn Thuỳ Linh
1 CD GV & trẻ 35000
28 CD029 Đĩa tuyển chọn nhạc không lời giai điệu các bài hát mầm non (Dành cho trẻ nhà trẻ) Hoàng Công Dụng,
Nguyễn Thuỳ Linh
1 CD GV & trẻ 35000
Bộ tài liệu nghe nhìn hỗ trợ Hoạt động Tạo hình
29 CD011 Đĩa hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi tập tạo hình Hoàng Thị Dinh,
Tạ Thu Phương
1 DVD GV & trẻ 35000
30 CD012 Đĩa hướng dẫn trẻ 4 - 5 tuổi tập tạo hình Hoàng Thị Dinh,
Tạ Thu Phương
1 DVD GV & trẻ 35000
31 CD013 Đĩa hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi tập tạo hình Hoàng Thị Dinh,
Tạ Thu Phương
1 DVD GV & trẻ 35000
Bộ tài liệu nghe nhìn hỗ trợ Hoạt động Phát triển thể chất
32 CD001 Đĩa hướng dẫn trẻ mẫu giáo tập thể dục buổi sáng -
Phần 1
Vũ Thu Hằng 1 DVD GV & trẻ 50000
33 CD002 Đĩa hướng dẫn trẻ mẫu giáo tập thể dục buổi sáng -
Phần 2
Vũ Thu Hằng 1 DVD GV & trẻ 50000
34 CD003 Đĩa hướng dẫn trẻ mẫu giáo tập thể dục nhịp điệu -
Phần 1
Vũ Thu Hằng 1 DVD GV & trẻ 50000
35 CD004 Đĩa hướng dẫn trẻ mẫu giáo tập thể dục nhịp điệu -
Phần 2
Phạm Thu Thuỷ 1 DVD GV & trẻ 50000
Bộ tài liệu nghe nhìn Giáo dục kĩ năng sống và thân thiện với môi trường
36 CD027 Đĩa tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống
thân thiện với môi trường cho trẻ MG - Đĩa 1
Vũ Yến Khanh,
Lương Thị Bình
1 DVD GV & trẻ 50000
37 CD028 Đĩa tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống
thân thiện với môi trường cho trẻ MG - Đĩa 2
Vũ Yến Khanh,
Lương Thị Bình
1 DVD GV & trẻ 50000
Bộ đĩa DVD phim hoạt hình giúp trẻ khám phá chủ đề
38 Bé KPCĐ qua phim hoạt hình :
Chủ đề Trường Mầm non - Anh em cá heo
CV chuyên môn :
Phan Lan Anh
1 DVD 3 - 6 tuổi 35000
39 Bé KPCĐ qua phim hoạt hình :  
Chủ đề Bản thân - Chuyện một chú Cóc con
CV chuyên môn :
Phan Lan Anh
1 DVD 3 - 6 tuổi 35000
40 Bé KPCĐ qua phim hoạt hình :  
Chủ đề Gia đình - Chiếc túi kì lạ
CV chuyên môn :
Phan Lan Anh
1 DVD 3 - 6 tuổi 35000
41 Bé KPCĐ qua phim hoạt hình :
Chủ đề Nghề nghiệp - Chim cút làm tổ
CV chuyên môn :
Nguyễn Thị Hiếu
1 DVD 3 - 6 tuổi 35000
42 Bé KPCĐ qua phim hoạt hình:  
Chủ đề Thực vật - Năm hạt kê vàng
CV chuyên môn :
Nguyễn Thanh Giang
1 DVD 3 - 6 tuổi 35000
43 Bé KPCĐ qua phim hoạt hình :  
Chủ đề Động vật - Cú Mèo và Gõ Kiến
CV chuyên môn :
Nguyễn Thị Hiếu
1 DVD 3 - 6 tuổi 35000
44 Bé KPCĐ qua phim hoạt hình :  
Chủ đề Giao thông - Chuyến đi xa của Tắc Kè
CV chuyên môn :
Nguyễn Thị Hiếu
1 DVD 3 - 6 tuổi 35000
45 Bé KPCĐ qua phim hoạt hình :
Chủ đề Nước và các HNTN - Cầu vồng chắn mưa
CV chuyên môn :
Nguyễn Thanh Giang
1 DVD 3 - 6 tuổi 35000
46 Bé KPCĐ qua phim hoạt hình :  
Chủ đề QH - Đất nước - Sự tích rước đèn Trung thu
CV chuyên môn :
Nguyễn Thanh Giang
1 DVD 3 - 6 tuổi 35000
PHẦN II - BỘ ĐỒ DÙNG LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI, LÀM QUEN VỚI TOÁN
Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với Toán (Dành cho giáo viên)
47 TA035 Bộ đồ dùng giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với toán
(Dành cho GV)
Nguyễn Thanh Giang 99 26,3 x 15 GV 180000
48 TA036 Bộ đồ dùng giúp trẻ 4 - 5 làm quen với toán
(Dành cho giáo viên)
Nguyễn Thanh Giang 102 26,3 x 15 GV 190000
49 TA037 Bộ đồ dùng giúp trẻ 5 - 6 làm quen với toán
(Dành cho giáo viên)
Nguyễn Thanh Giang 192 26,3 x 15 GV 210000
Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với Toán (Dành cho trẻ)
50 TA056 Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với toán
(Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
Nguyễn Thanh Giang 99 21 x 12 3 - 4 tuổi 45000
51 TA057 Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với toán
(Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
Nguyễn Thanh Giang 102 21 x 12 4 - 5 tuổi 49000
52 TA058 Bộ đồ dùng giúp trẻ làm quen với toán
(Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)
Nguyễn Thanh Giang 192 25 x 18 5 - 6 tuổi 68000
PHẦN III - BỘ TRANH MINH HOẠ THƠ, TRUYỆN, TRANH CHỦ ĐỀ
Bộ tranh truyện, tranh minh họa thơ (Theo chủ đề)
53 TA081 Bộ tranh truyện dành cho trẻ nhà trẻ Nguyễn Thị Hiếu 40 tranh A3 Nhà trẻ 165000
54 TA059 Bộ tranh truyện dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi Đặng Lan Phương 40 tranh A3 3 - 4 tuổi 165000
55 TA060 Bộ tranh truyện dành cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi Lan Anh 40 tranh A3 4 - 5 tuổi 165000
56 TA061 Bộ tranh truyện dành cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi Nguyễn Tuyết 40 tranh A3 5 - 6 tuổi 165000
57 TA080 Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ nhà trẻ Nguyễn Thị Hiếu 20 tranh  A3 Nhà trẻ 125000
58 TA062 Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ MG 3 - 4 tuổi Nguyễn Tuyết,
Hồng Thu
18 tranh A3 3 - 4 tuổi 125000
59 TA063 Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ MG 4 - 5 tuổi Nguyễn Thị Hiếu 18 tranh A3 4 - 5 tuổi 125000
60 TA064 Bộ tranh minh hoạ thơ dành cho trẻ MG 5 - 6 tuổi Phan Lan Anh 18 tranh A3 5 - 6 tuổi 125000
Bộ tranh chủ đề (Theo độ tuổi)
61 TA007 Bộ tranh theo chủ đề  
(Dành cho trẻ 24 - 36 tháng)
Nguyễn Thị Hiếu 30 tranh A3 24 - 36 tháng 145000
62 TA008 Bộ tranh theo chủ đề
(Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi)
Nguyễn Thị Hiếu 30 tranh A3 3 - 4 tuổi 145000
63 TA009 Bộ tranh theo chủ đề
(Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi)
Nguyễn Thị Hiếu 30 tranh A3 4 - 5 tuổi 145000
64 TA010 Bộ tranh theo chủ đề
(Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi)
Nguyễn Thị Hiếu 30 tranh A3 5 - 6 tuổi 145000