Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  
Stt Tên hàng Đơn giá Đvt Ghi chú
Phấn viết bảng hiệu MIC và BẢNG CON
1 Phấn trắng 100 viên bụi          11,500 hộp 1 thùng 12 hộp
2 Phấn màu 10 viên không bụi          4,500 hộp 1 thùng 50 hộp
3 Phấn màu 100 viên không bụi        34,000 hộp 1 thùng 12 hộp
4 Phấn trắng 100 viên không bụi        28,000 hộp 1 thùng 12 hộp
5 Phấn trắng 10 viên không bụi          3,500 hộp 1 thùng 50 hộp
6 Bảng con học sinh (KT 20x28) cm        22,000 cái
Tiểu học
1 Sổ theo dõi chất lượng giáo dục giáo viên chủ nhiệm          22,000 cuốn
2 Sổ theo dõi chất lượng giáo dục giáo viên bộ môn        12,000 cuốn
3 Học bạ tiểu học        12,000 cuốn
4 Sổ công tác giáo viên chủ nhiệm tiểu học          7,500 cuốn
5 Lịch báo giảng tiểu học (2 buổi 1 ngày)        12,000 cuốn
6 Lịch báo giảng tiểu học (1 buổi 1 ngày)          6,500 cuốn
7 Sổ theo dõi phổ cập giáo dục tiểu học      140,000 cuốn
8 Sô đăng bộ tiểu học      140,000 cuốn
THCS và THPT
1 Sổ gọi tên và ghi điểm THCS          12,000 cuốn
2 Sổ gọi tên và ghi điểm THPT        12,000 cuốn
3 Sổ chủ nhiệm cấp 2-3        12,500 cuốn
4 Lịch báo giảng C2 . 3          7,000 cuốn
5 Sổ đăng bộ C2-3      145,000 cuốn
6 Học bạ THCS          5,000 cuốn
7 Học bạ THPT          4,000 cuốn
Ấn phẩm dùng chung cho 3 cấp
1 Sổ dự giờ          12,500 cuốn
2 Sổ ghi đầu bài          8,500 cuốn
3 Sổ ghi điểm giáo viên          5,000 cuốn
4 Sổ đăng bộ giáo viên        85,000 cuốn
5 Sổ sinh hoạt chuyên môn          9,000 cuốn
6 Sổ cấp phát văn bằng        90,000 cuốn
Sổ quản lý thiết bị
1 Sổ mượn thiết bị giáo dục          14,000 cuốn
2 Sổ thiết bị giáo dục        12,000 cuốn
3 Sổ theo dõi sử dụng thiết bị GD        12,000 cuốn
4 Phiếu báo sử dụng thiết bị        18,000 100 tờ/ túi
Sổ quản lý thư viện
1 Sổ thống kê bạn đọc          4,000 cuốn
2 Sổ mượn sách của học sinh        20,000 cuốn
3 Sổ mượn sách của giáo viên        20,000 cuốn
4 Sổ đăng ký tổng quát          5,500 cuốn
5 Sổ đăng ký Sách Giáo Khoa        36,500 cuốn
6 Sổ đăng ký cá biệt        32,500 cuốn
Quản lý hồ sơ
1 Tập giáo án          14,000 cuốn
2 Túi đựng bài thi          1,700 cái
3 Giấy thi A4            390 tờ 1 cục = 2000 tờ
4 Giấy nháp màu đỏ            190 tờ 1 cục = 2000 tờ
5 Giấy nháp màu xanh dương            190 tờ 1 cục = 2000 tờ
6 Giấy nháp màu xanh lá            190 tờ 1 cục = 2000 tờ
7 Giấy nháp màu vàng            190 tờ 1 cục = 2000 tờ