mienphigiaonhan          thanhtoankhinhan1       trahang         thanhtoanbaomat         theoyeucau        giaidap  

Tiếng Anh lớp 3 - Sách Bài tập

InEmail
Bộ sách Tiếng Anh lớp 3 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2010.
tieng-anh-sach-bai-tap-3-nhieu-tac-gia
Đánh giá: Chưa có đánh giá

Giá bán: 36.000 VND
Nhà sản xuất: NXB Giáo dục Việt Nam
Chi tiết

Tác giả: Bộ Giáo dục & Đào tạo

Số trang: 96

Khổ sách: 20.5 x 29 cm

Trong đó, Tiếng Anh được dạy từ lớp 3 đến lớp 5. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh, thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Theo Chương trình Tiếng Anh tiểu học, học sinh là chủ thể của quá trình dạy học trong môi trường văn hóa và điều kiện học tập phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, có tính đến sự giao lưu quốc tế.

Tieng Anh 3 is the first of the three-level English coursebooks for Vietnamese primary school pupils learning English as a foreign language (EFL). The book follows a systematic, cyclical and theme-based syllabus, approved by the Ministry of Education and Training in August, 2010, which takes a thorough development of skills, but gives particular emphasis to listening and speaking at the early stage.

     The whole coursebook reflects the carefully sequenced pedagogy of warm-up, presentation, practice, application and assessment to develop language and developmental skills through four macro themes - Me and My Friends, Me and My School, Me and My Family, and Me and the World Around.

     Twenty richly illustrated, cross-curricular and theme-based units focus on offering pupils motivation, memorable lessons and a joyful learning experience of English. Clear lessons follow a logical progression and include a wide range of learning styles with activities that help pupils develop coordination, critical thinking, pre-language skills as they learn to speak and understand English.

     Singing activities, total physical response (TPR) chants, and exciting games reinforce previously learnt vocabulary, motivate pupils and help them build confidence in communicating in English

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.
Trang web hiện có: 64 guests & 0 thành viên trực tuyến