Đánh giá:  / 1
Dở / Hay  
DÀNH CHO GIÁO VIÊN
1 Phiếu điều tra phổ cập 1 27 x 19 GV & PH 1000
2 Phiếu bé ngoan 35 phiếu 5 x 6,5 Trẻ 2000
3 0G197 Hướng dẫn sử dụng và đánh giá trẻ theo bộ
chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
Phan Lan Anh,
Trần Thu Hoà
56 19 x 26,5 GV 14000
4 0G149 Tài liệu HD tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong GDMN Lê Minh Hà,
Phan Lan Anh
52 19 x 26,5 GV 20000
5 0H937 135 trò chơi giúp trẻ MG làm quen với chữ cái Lê Bích Ngọc 84 17 x 24 GV 14000
6 0G014 Làm gì để phòng tránh bệnh thừa cân, béo phì
ở trẻ nhỏ
Hồng Thu 76 17 x 24 GV 10800
7 0G016 70 hoạt động và trò chơi luyện giác quan cho
trẻ mầm non
Phùng Thị Tường 72 17 x 24 GV 12000
8 0G018 Hướng dẫn bé làm quen với toán qua các trò chơi theo chương trình GDMN Nguyễn Thanh Giang 36 17 x 24 GV 9300
Bộ Tuyển chọn thơ ca, truyện kể, câu đố dành cho trẻ mầm non
9 0G002 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
Chủ đề Thế giới Động vật
Thuý Quỳnh,
Phương Thảo
88 17 x 24 GV 13800
10 0G003 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
Chủ đề Phương tiện và Luật GT
nt 56 17 x 24 GV 9000
11 0G004 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
Chủ đề Gia đình
nt 56 17 x 24 GV 9000
12 0G005 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
Chủ đề Trường Mầm non
nt 88 17 x 24 GV 13800
13 0G006 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
CĐ Bản thân & các mối QHXH
nt 72 17 x 24 GV 14400
14 0G007 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
CĐ Nước & các HTTN
nt 80 17 x 24 GV 12600
15 0G008 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
Chủ đề Vệ sinh - Dinh dưỡng
nt 72 17 x 24 GV 11400
16 0G009 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
Chủ đề Thế giới Thực vật
nt 72 17 x 24 GV 11400
17 0G010 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
Chủ đề Quê hương - Đất nước
nt 56 17 x 24 GV 9000
18 0G011 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
Chủ đề Nghề nghiệp
nt 56 17 x 24 GV 9000
19 0G012 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
Chủ đề Lễ hội và Bốn mùa
nt 56 17 x 24 GV 9000
20 0G140 Tuyển chọn thơ ca, truyện kể
Chủ đề Môi trường
nt 48 17 x 24 GV 7800
Bộ tuyển chọn các bài hát dành cho trẻ mầm non (Theo chủ đề)
21 0H966 Tuyển chọn các bài hát
Chủ đề : Gia đình thân yêu của bé
Lý Thu Hiền,
Phạm Thị Hoà
24 17 x 24 GV 5500
22 0H967 Tuyển chọn các bài hát
Chủ đề : Những con vật đáng yêu
Lý Thu Hiền,
Phạm Thị Hoà
24 17 x 24 GV 5500
23 0H968 Tuyển chọn các bài hát
Chủ đề : Bản thân
Lý Thu Hiền,
Phạm Thị Hoà
20 17 x 24 GV 5000
24 0H969 Tuyển chọn các bài hát
Chủ đề : Trường mầm non của bé
Lý Thu Hiền,
Phạm Thị Hoà
24 17 x 24 GV 5500
25 0H970 Tuyển chọn các bài hát
Chủ đề : Bốn mùa của bé
Lý Thu Hiền,
Phạm Thị Hoà
20 17 x 24 GV 5000
26 0H971 Tuyển chọn các bài hát
Chủ đề : Ngành nghề, phương tiện giao thông
Lý Thu Hiền,
Phạm Thị Hoà
20 17 x 24 GV 5000
DÀNH CHO TRẺ
27 0H123 Hoa Kết trái Hoài Lộc 64 19 x 24 GV & PH 45000
28 0H931 Giúp bé làm quen với chữ số – 123 và những
cây bút
Trang Lâm 24 17 x 24 GV 7500
Bộ Bé tập tô màu (Trẻ nhà trẻ)
29 0H945 Những con vật sống hoang dã Nguyễn Kim Thanh 16 17 x 24 Nhà trẻ 6500
30 0H944 Những con vật nuôi trong nhà Nguyễn Kim Thanh 16 17 x 24 Nhà trẻ 6500
31 0H943 Những con vật sống dưới   nước Nguyễn Kim Thanh 16 17 x 24 Nhà trẻ 6500
32 0H947 Phương tiện giao thông Nguyễn Kim Thanh 16 17 x 24 Nhà trẻ 6500
33 0H946 Trái cây bé thích Nguyễn Kim Thanh 16 17 x 24 Nhà trẻ 6500
Bộ Bé là họa sĩ tí hon (Theo độ tuổi)
34 0H005 Bé và gia đình thân yêu của bé (24 - 36 tháng) Lê Thu Hương,
Nguyễn Thị Quyên
16 27 x 19 Nhà trẻ 7500
35 0H858 Đồ dùng thân thuộc của bé (24 - 36 tháng) Phùng Thị Tường,
Lý Thu Hiền
16 27 x 19 Nhà trẻ 7500
36 0H857 Những con vật thân yêu của bé (24 - 36 tháng) Phùng Thị Tường,
Lý Thu Hiền
16 27 x 19 Nhà trẻ 7500
37 0H856 Các loại rau, hoa quả yêu thích của bé
(24 - 36 tháng)
Phùng Thị Tường,
Lý Thu Hiền
16 27 x 19 Nhà trẻ 7500
38 0H855 Đồ chơi yêu thích của bé (24 - 36 tháng) Phùng Thị Tường,
Lý Thu Hiền
16 27 x 19 Nhà trẻ 7500
39 0H892 Bé là hoạ sĩ tí hon (3 - 4 tuổi) Phùng Thị Tường 16 27 x 19 3 - 4 tuổi 6200
40 0H893 Bé là hoạ sĩ tí hon (4 - 5 tuổi) Phùng Thị Tường 20 27 x 19 4 - 5 tuổi 6600
41 0H894 Bé là hoạ sĩ tí hon (5 - 6 tuổi) Phùng Thị Tường 24 27 x 19 5 - 6 tuổi 7200
Bé tập tô màu và giải đố (Theo chủ đề)
42 0H798 Chủ đề Thế giới động vật -
Quyển 1 : Động vật nuôi
Đỗ Quyên 16 17 x 24 3 - 6 tuổi 5500
43 0H799 Chủ đề Thế giới động vật -
Quyển 2 : Động vật hoang dã
Đỗ Quyên 16 17 x 24 3 - 6 tuổi 5500
44 0H800 Chủ đề Thế giới động vật -
Quyển 3 : ĐV sống dưới nước
Đỗ Quyên 16 17 x 24 3 - 6 tuổi 5500
45 0H801 Chủ đề Thế giới động vật -
Quyển 4 : Những con vật bé nhỏ
Đỗ Quyên 16 17 x 24 3 - 6 tuổi 5500
46 0H802 Chủ đề Thế giới động vật -
Quyển 5 : Các loài chim
Đỗ Quyên 16 17 x 24 3 - 6 tuổi 5500
47 0H803 Chủ đề Thế giới thực vật -
Quyển 1 : Hoa
Đỗ Quyên 24 17 x 24 3 - 6 tuổi 6800
48 0H804 Chủ đề Thế giới thực vật -
Quyển 2 : Trái cây
Đỗ Quyên 24 17 x 24 3 - 6 tuổi 6800
49 0H805 Chủ đề Thế giới thực vật -
Quyển 3 : Rau củ
Đỗ Quyên 24 17 x 24 3 - 6 tuổi 6800
50 0H806 Chủ đề Phương tiện giao thông Đỗ Quyên 16 17 x 24 3 - 6 tuổi 5500
51 0H807 Chủ đề Gia đình - Đồ dùng GĐ Đỗ Quyên 24 17 x 24 3 - 6 tuổi 6800
TRANH ẢNH, LÔ TÔ, TRUYỆN TRANH THEO CHỦ ĐỀ, ĐỘ TUỔI
Tranh, ảnh, lô tô
52 TA130 Bộ tranh Bé làm quen với MTXQ
- Phương tiện giao thông
Nguyễn Thị Tuyết 5 tranh 27 x 19 2 - 6 tuổi 11000
53 TA131 Bộ tranh Bé làm quen với MTXQ  
- Động vật nuôi trong gia đình
Nguyễn Thị Tuyết 8 tranh 27 x 19 2 - 6 tuổi 15000
54 TA132 Bộ tranh Bé làm quen với MTXQ
- Các loại rau, củ
Nguyễn Thị Tuyết 7 tranh 27 x 19 2 - 6 tuổi 14000
55 0H002 Trò chuyện và kể chuyện theo tranh liên hoàn Lê Thu Hương,
Bùi Kim Tuyến
22 tranh 21 x 9.7 3 - 6 tuổi 45000
56 0H003 Trò chuyện và kể chuyện theo tranh cho trẻ MG Lê Thu Hương,
Bùi Kim Tuyến
14 tranh 59.4 x 42 3 - 6 tuổi 76800
57 0H004 Tập nói và trò chuyện theo tranh cho trẻ nhà trẻ Lê Thu Hương,
Bùi Kim Tuyến
6 tranh 42 x 29.7 Nhà trẻ 21600
Truyện tranh theo chủ đề
Chủ đề : Trường Mầm non
58 0H212 Khi hươu vàng gặp nạn Hà Phương 24 14,5 x 20,5 3 - 6 tuổi 5000
Chủ đề : Bản thân
59 0H852 Đôi tai tôi dài quá Phương Hà 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
60 0H851 Cháu rất nhớ bạn ấy ! Phương Hà 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
61 0H844 Đôi mắt nói điều gì ? Phương Hà 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
Chủ đề : Gia đình
62 0H846 Con yêu bố lắm ! Phương Hà 24 19 x 27 3 - 6 tuổi 13800
63 0H825 Cảm ơn bạn Voi con Phương Hà 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
Chủ đề : Nghề nghiệp
64 0H827 Cùng chúng tớ may áo nhé ! Hồng Mai 24 19 x 27 3 - 6 tuổi 13800
65 0H848 Ba anh em Hồng Mai 24 19 x 27 3 - 6 tuổi 13800
66 0H831 Họa Mi ơi, hãy hót nữa đi ! Hồng Mai 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
67 0H829 Bác sĩ chim Hồng Mai 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
68 0H187 Tại sao bác Gấu không ngủ ? Thu Quỳnh 32 14,5 x 20,5 3 - 6 tuổi 4500
Chủ đề : Thế giới Thực vật
69 0H823 Hạt đỗ ngủ quên Hằng Thu 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
Chủ đề : Thế giới Động vật
70 0H854 Tớ tìm được nhà rồi Hồng Mai 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
71 0H849 Chuyến đi xa của chú Chuột nhỏ Hồng Mai 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
72 0H213 Vì sao lông nhím nhọn? Phan Thanh Thuý 24 17,5 x 18,5 3 - 6 tuổi 5500
73 0H195 Ve và Kiến Lê Quang Long 24 14,5 x 20.5 3 - 6 tuổi 4500
74 0H190 Hội thi tài Lê Bích Ngọc 32 17,5 x 18,5 3 - 6 tuổi 7700
75 0H202 Sói già và bác sĩ Gõ kiến Nguyễn Tuyết 24 17,5 x 18,5 3 - 6 tuổi 6600
Chủ đề : Giao thông
76 0H843 Kiến vàng đi ô tô Như Bình 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
77 0H841 Xe đạp con trên đường phố Như Bình 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
78 0H824 Đoàn tàu màu xanh Như Bình 24 19 x 27 3 - 6 tuổi 13800
Chủ đề : Nước và các hiện tượng tự nhiên
79 0H898 Cuộc phiêu lưu của cô Mây TrầnNgọc Trâm 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
80 0H839 Nàng công chúa Chuột Thu Hương 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
81 0H828 Hồ nước có phép lạ Thu Hương  16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
82 0H840 Cô con út của ông mặt trời Thu Hương 16 19 x 27 3 - 6 tuổi 9500
function jInsertShortcode(syntax) { syntax = syntax.replace(/'/g, '"'); if(document.getElementById('jform_articletext') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_articletext'); } if(document.getElementById('text') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'text'); } if(document.getElementById('jform_description') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_description'); } if(document.getElementById('jform_content') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_content'); } }