Đặt một câu hỏi

Địa Lý Du Lịch Việt Nam - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam

Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng không chỉ trên bình diện thế giới, mà còn cả ở Việt Nam. Nói đến du lịch, nhiều người cho rằng đây là “ngành công nghiệp không khói”, là “con gà đẻ trứng vàng”. Với tư cách một ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ, du lịch
Địa Lý Du Lịch Việt Nam - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam


Số ký tự đã nhập: